GOTS certificering

ourchoice arbejder hele tiden på at hæve kvaliteten af vores produkter og dermed også af råmaterialet, til gavn for naturen og arbejdsmiljøet og det sociale ansvar.

 

GOTS certificeret tekstiler er derfor en selvfølgelighed i vores bomuld og uld produkter….men hvad er GOTS?

I dag findes der flere forskellige certificeringer og desværre bliver flere også misforstået eller blandet sammen..
Hvis vi kigger på eks bomuld så er der hurtigt 4 forskellige udgaver, som er vidt forskellige og  med hvert deres indhold.

1. Alm bomuld:
Her kan selve bomulden være sprøjtet og evt farve være tilsat syntetisk kemi, som ikke er godt for miljøet.

2. Økologisk bomuld:
Her er selv bomulden økologisk, men evt farve kan være tilsat syntetisk kemi, som ikke er godt for miljøet.

3. Oekotex:
Er en international certificering. I Skandinavien er det teknologisk institut der står for testene/ certificeringerne. Testene indeholde test af råproduktet, samt de tilsætningsstoffer som er iblandet tekstilen, som eks farve eller blegninger. Oekotex certificerer også de miljømæssige og sociale ansvarlige produktionsforhold for produktionsfaciliteter
   

4. GOTS ( Global Organic Textile Standard):
GOTS er en amerikansk certificering som tester hele forsyningskæden fra såning til færdigt produkt. Det gør at GOTS giver en endnu mere troværdig garanti, for en miljømæssigt og socialt ansvarlig produktion til dig som forbruger. Ligeledes er arbejdsmiljø og affald også en del at godkendelsen.


GOTS arbejder altså med flg.:

 • Miljø på alle stadier af fremstillingen
  Alt kemi, som anvendes (f.eks. farvestoffer, hjælpestoffer) skal opfylde grundlæggende krav om bionedbrydelighed.

Miljøkriterier:

 • Det er forbudt at spindeolier, farver og andet kemi som bruges i produktionen indeholder tungmetaller, formalehyd, aromatiske opløsningsmidler, funktionelle nanopartikler eller genetisk modificerede organismer (GMO) og dets enzymer.
 • Blegemidler skal baseres på ilt og ikke klor
 • Spildevandsbehandling som være rent og ikke indeholde syntetiske kemirester.
 • Kvalitet af færdigt produkt testes
 • Sociale krav på de vigtigste normer fra Den internationale Arbejdsorganisation (ILO)
 • Azo-farvestoffer som frigiver kræftfremkaldende aminoforbindelser er forbudt
 • Æts-trykkemetoder der anvender aromatiske opløsningsmidler, samt plastisol-trykkemetoder der anvender phthalater og PVC er forbudt
 • Restriktioner for tilbehør (fx er PVC, nikkel eller krom ikke tilladt, og polyester skal være fremstillet af regenererede fibre fra år 2014 og fremefter)
 • Alle aktører skal have en miljøpolitik, herunder mål og procedurer for at minimere spild og udledninger
 • Vådbehandlingsenheder skal føre fuldstændige optegnelser over brugen af kemikalier, energi, vandforbrug og spildevandsbehandling, herunder bortskaffelse af slam. Spildevandet fra alle våde forarbejdningsenheder skal behandles i et funktionelt rensningsanlæg.
 • Emballage må ikke indeholde PVC. Fra 1. januar 2014 skal papir eller pap som anvendes i emballage, hænge mærker osv. være lavet af genbrugsfibre eller være certificeret efter FSC og PEFC.

Tekniske kriterier:

 • Tekniske kvalitetsparametre skal være opfyldt (ægtheder på gnid, sved, lys og vask samt krymp.)

Sociale minimumskriterier:

Krav til sociale kriterier er baseret på de vigtigste normer fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og skal opfyldes af alle producenter. Producenterne skal have defineret en Social politik på området for at sikre, at de sociale kriterier kan opfyldes.

 • Medarbejdere vælger frit deres beskæftigelse
 • og retten til kollektive forhandlinger
 • Arbejdsforholdene er sikre og hygiejniske
 • Børnearbejde må ikke benyttes
 • Fastsat mindsteløn
 • Afgrænsede arbejdstider
 • Ingen forskelsbehandling
 • Kun lovlig beskæftigelse
 • Enhver form for tvang eller umenneskelig behandling er forbudt

 

GOTS certificerede tekstiler, gør det nemt for dig som kunde at vælge rigtigt.

 

Det skal siges at en GOTS certificering er en dyr test og kan koster over 100.000 alt efter hvilket produkt det drejer sig om. Derfor ser vi også at mindre produktioner ikke investerer i certificeringer, da det økonomisk ikke giver mening. Dette betyder selvfølgelig ikke at produktet ikke er godt eller bæredygtigt, men her er det vigtigt at kunne få andre former for dokumentationer og indholdsfortegnelser, for at kunne vurdere produktets kvalitet. Ourchoice arbejder helst med certificerede producenter/ produkter, men da vi også elsker små iværksættere, er vi i tæt dialog med underleverandører, så vi stadig bestræber os på at sikre vores miljø og natur. 
Er vi  i tvivl, så siger vi hellere nej, så du som vores bæredygtige kunde, kan føle dig tryg i dine valg fra ourchoice.

Hilsen
ourchoice kvalitetsteam